Lynchov syndróm
www.lynch.sk
Logo Cytopathos, spol. s r.o.
Lynchov syndróm

Liečba

Liečba nádorov je veľmi nákladná, náročná pre pacienta a nie vždy zaručuje uspokojivé výsledky.

Lepšou a lacnejšou možnosťou je predchádzanie vzniku nádoru. Pokiaľ vieme, že pacient zdedil Lynchov syndróm, môžeme mu pomôcť už aj dnes bežne užívanými metódami. Pacientovi je doporučené chodiť na pravidelné preventívne gastroendoskopické a kožné prehliadky. U žien aj na pravidelné prehliadky maternice. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že pri pravidelných preventívnych prehliadkach zastihneme nádor ešte v štádiu, kedy je ho možné úplne odstrániť bez toho, aby sme pacientovi týmto zákrokom akokoľvek ublížili. Pacienti medzi 20-40 rokom chodia na prehliadky raz za dva roky a po dosiahnutí 40. roku života 1x za rok.

Metóda preventívnych prehliadok je doporučená pacientom, u ktorých sa potvrdí Lynchov syndróm. Lynchov syndróm sa metódami molekulovej genetiky vyšetruje z krvi. Vyšetrenie je nákladné a vykonáva sa každému členovi rodiny, ktorá má aspoň jedného člena s potvrdeným ochorením.

Vedecká štúdia z roku 2009, ktorá prebiehala vo Fínsku*, potvrdzuje, že pacienti, ktorí majú Lynchov syndróm a chodia na pravidelné preventívne prehliadky, sa v priemere dožívajú rovnakého veku, ako bežná populácia, ktorá toto ochorenie nemá. Z toho je zjavné, že diagnostika ľudí s Lynchovym syndrómom a jeho prevencia je úplne zásadná pre život pacientov s týmto ochorením.

Následuje text Referencie »

Ten years after testing for Lynch syndrome: Cancer Incidence and outcome in mutation-positive and mutation-negative family members
Heikki J. Järvinen et al.
Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.
Autori: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Michal Michal
Posledná aktualizácia 23. 2. 2014