Lynchov syndróm
www.lynch.sk
Logo Cytopathos, spol. s r.o.
Lynchov syndróm

História

Foto
Henry T. Lynch

Prvý krát popísal toto ochorenie americký profesor Henry T. Lynch (Creighton University Medical Center, Nebrasca, USA) v roku 1966. Vo svojej práci popisuje ochorenie ako „rodinný rakovinový syndróm“ (Cancer family syndrome). Termín Lynchov syndróm bol použitý až v roku 1984 inými autormi a v roku 1985 pridáva sám profesor Lynch termín – dedičný nepolypózny kolorektálny karcinóm (Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer – HNPCC). Tieto dva termíny boli používane súčasne až do doby rozpoznania molekulovo genetickej podstaty tohto ochorenia. Od vtedy sa termín Lynchov syndróm používa pre všetky ochorenia, ktoré vznikli na podklade zárodočnej mutácie v jednom z DNA mis-match repair génov (viď odkaz Etiológia).

).

Muir-Torre syndróm (MTS) je pomenovaný po dvoch autoroch Muir a Torre, ktorí toto ochorenie, nezávisle na sebe, popísali v rokoch 1967 a 1968. V roku 1981 Henry T. Lynch prišiel s myšlienkou spoločnej etiológie týchto dvoch ochorení. S rozvojom molekulovej genetiky sa tento predpoklad potvrdil. Dnes je MTS považovaný za kožnú fenotypovú variantu Lynchovho syndrómu. Viac informácií o MTS.

Následuje text Etiológia »

Copyright © 2010-2021 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.
Autori: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Michal Michal
Posledná aktualizácia 23. 2. 2014