Lynchov syndróm
www.lynch.sk
Logo Cytopathos, spol. s r.o.
Lynchov syndróm

Etiológia

Príčina ochorenia tkvie v zárodočnej mutácii v jednom z tzv. DNA mis-match repair génov (DNA MMR). Táto mutácia sa prejaví stratou alebo nedostatočnou funkciou DNA MMR proteínov. Proteíny kreujú systém, ktorý opravuje chybné párovanie báz na novom vlákne DNA pri jej replikácií. Pokiaľ systém DNA MMR proteínov nefunguje správne, chyby na DNA sa neopravujú a ďalšími replikáciami DNA sú kumulované. Tento proces časom vyústi do premeny bunky v nádorovú.

DNA MMR proteíny

Doteraz poznáme sedem DNA MMR proteínov: MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, PMS1, MSH3, MLH3. Proteíny vytvárajú systém, ktorý opravuje chybné párovanie báz na novom vlákne DNA pri jej replikácií.

Nové vlákno buduje enzým (alebo proteín) DNA polymeráza. Pracuje veľmi rýchlo a nezaručuje vytvorenie bezchybnej kópie. Medzi chyby patria napr. adícia, eliminácia (pridanie alebo strata nukleotidov oproti predlohe), zámeny nukleotidov. Z tohto dôvodu existujú DNA MMR proteíny, ktoré nové vlákno kontrolujú a poprípade chyby opravia. Pokiaľ systém DNA MMR proteínov nefunguje správne, chyby na DNA pretrvávajú a ďalšími replikáciami DNA sa hromadia. Po čase sa bunka zmení na nádorovú.

Najviac sú preskúmané prvé štyri uvedené proteíny. Pracujú vo dvojiciach – MLH1/PMS2 a MSH2/MSH6 a rozlišujeme proteín hlavný a vedľajší. Tato vlastnosť sa prejaví tým, že pokiaľ primárne chyba hlavný proteín, chýba aj proteín vedľajší, pretože nie je potrebný. Všetky nepotrebné proteíny bunka degraduje ubiquitinnovou cestou, aby šetrila aminokyselinami. Ak však primárne chýba vedľajší proteín, hlavní sa zachová. Tento fakt je dôležité si uvedomiť hlavne pri imunohistochemickom dôkaze prítomnosti proteínov (viď odkaz Diagnostika).

Následuje text Diagnostika »

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.
Autori: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Michal Michal
Posledná aktualizácia 23. 2. 2014