Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Urogenitálny trakt

Najčastejším typom nádorov vylučovacieho traktu u pacientov s HNPCC/Lynchovým syndrómom je urotelový karcinóm, ktorého incidencia je cca 14-22x vyššia ako u bežnej populácie. Typicky vzniká v hornom močovom trakte (močovod a obličková panvička). Močový mechúr býva naopak postihnutý menej často [30]. U pacientov s MTS vznikajú tieto tumory ako v močovodoch a v obličkovej panvičke, tak aj v močovom mechúry [31]. Urologické malignity sa v rámci oboch syndrómov objavujú o 10-15 rokov skôr ako ich sporadické protipóly vznikajúce u bežnej populácie [30].

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.