Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 13
Mikrosatelitová nestabilita detegovaná pomocí PCR: päť mononukleotidových repetícií (NR21, BAT26, BAT25, NR24, MONO27) v nenádorovom tkanive a dve kontrolné pentanukleotidové repetície (A); kolorektálne nádorové tkanivo rovnakého pacienta vykazujúce MSI-H všetkých 5 mononukleotidových repetícií (B).
Obr. 13

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.