Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 12
Imunohistochemické vyšetrenie expresie MMR proteínov: strata exprese MSH2 v nádorových bunkách s pozitívnou internou kontrolou, t.j. lymfocytami (A); expresiou MLH1 proteínu nádorovými bunkami (B).
Obr. 12

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.