Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 11
Endometriálny endometroidný karcinóm s peri- a intratumorálnou lymfocytovou infiltráciou.
Obr. 11

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.