Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 10
Adenokarcinóm hrubého čreva pacienta s HNPCC/Lynchovým syndrómom (A) s typickými morfologickými nálezmi, t.j. mucinózny charakter, peri- a intratumorálna infiltrácia lymfocytami (B), prítomnosť prstencových buniek (C) a medulárny rast (D).
Obr. 10

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.