Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 9
Peritumorálna lymfocytová infiltrácia sebaceózneho adenómu (A); intra- a peritumorálna lymfocytová infiltrácia sebaceómu (B).
Obr. 9

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.