Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 7
Tzv. cystický sebaceózny tumor s výraznou cystickou prestavbou (A, B).
Obr. 7

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.