Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 6
Hyperplázia mazových žliazok.
Obr. 6

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.