Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 5
Sebaceózny karcinóm, ktorý je z veľkej časti nekroticky zmenený (A); malígny, cytologické detaily zahrňujú nukleárny pleomorfismus a početné atypické mitózy (viď. šípky) (B).
Obr. 5

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.