Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 4
Sebaceóm tvorený niekoľkými nodulami v dermis (A), zloženými prevažne z malých, monomorfných, bazaloidných buniek; zrelé sebocyty tvoria menej než 50% samotného tumoru (B).
Obr. 4

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.