Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 3
Sebaceózny adenóm tvorený niekoľkými lobulami pyriformného tvaru spojené s epidermis (A, B); jednotlivé lobuly sú zložené z periférnej vrstvy tvorenej niekoľkými radmi malých bazaloidných germinatívnych buniek a z centrálne uložených zrelých sebocytov s objemnou, naružovelou, penovitou až jemne vakuolizovanou cytoplazmou (C).
Obr. 3

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.