Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 2
Typický obraz hyperplázie mazových žliazok, t.j. mnohopočetné beložltavé papulky s centrálnou preliačeninou na tvári (A, B).
Obr. 2

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.