Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Detail obrázkov

Obr. 1
Mnohopočetné adnexálne tumory kože so sebaceóznou diferenciáciou, t.j. papuly a noduly hladkého povrchu, nažltlej a naružovelej farby. (viď. šípky) (A, B).
Obr. 1

Späť do textu

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.