Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm

Iné orgány

U pacientov s HNPCC/Lynchovým syndrómom a s MTS môžu nádory zriedka postihovať aj iné orgány, vrátane prsníka, pľúc, pohrudnice, CNS, pankreasu, hlavy a krku, biliárneho traktu, semenníkov, obličiek a prostaty [31, 5, 32, 33]. [31, 5, 32, 33]. Tumory vo vyššie spomenutých lokalitách bývajú vzácnym nálezom rovnako tak ako hematologické malignity a melanómy.

Copyright © 2010-2022 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.