Muir-Torre syndróm
Muir-Torre syndróm


Muir-Torre syndróm
Fenotypický variant Lynchovho syndrómu


Autori:

MUDr. Denisa Kacerovská, PhD.
Doc. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.
RNDr. Kateřina Černá, PhD.
Prof. MUDr. Michal Michal
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
MUDr. Katarína Beráková

Bioptická laboratoř Plzeň, Cytopathos s.r.o.

Posledná aktualizácia:
3. 5. 2013
Copyright © 2010-2021 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.