Lynchov syndróm
www.lynch.sk
Logo Cytopathos, spol. s r.o.
Lynchov syndróm

Popis

Lynchov syndróm je dedičné, autozómovo dominantne ochorenie, ktoré sa prejavuje vznikom mnohopočetných zhubných nádorov väčšinou v mladom alebo strednom veku. Nádory vznikajú najčastejšie z buniek slizníc hrubého čreva (známe ako HNPCC – Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer), maternice a mazových žliazok v koži (známe ako Muir-Torre syndróm). Ďalšími lokalizáciami môžu byť: vaječníky, žalúdok, tenké črevo, pečeň, žlčové cesty, horný močový trakt, mozog, prostata.

Celoživotné riziko vzniku karcinómu hrubého čreva jedincov s Lynchovym syndrómom (HNPCC) je u mužov 28-75%, a u žien 24-52%. Tieto osoby majú pri 10 ročnom sledovaní, 16% pravdepodobnosť že ochorejú ďalším nádorom hrubého čreva. Predstavuje okolo 3% všetkých kolorektálnych karcinómov a najčastejšou lokalizáciou (75%) je ascendentná časť hrubého čreva.

Ženy s Lynchovym syndrómom majú 27-71% riziko ochorenia karcinómom endometria a približne 3-13% riziko ochorenia karcinómom vaječníkov. Rizika vzniku nádorov v ďalších lokalitách sa pohybujú okolo 5%. Priemerný vek vzniku nádoru je medzi 40-45 rokom.

U osôb s Lynchovym syndrómom vzniká riziko výskytu mnohopočetnosti a tiež kombinácia týchto nádorov. Incidencia sa pohybuje okolo jedného promile, t.j. asi 10 500 ľudí v ČR a 5 000 v SR má Lynchov syndróm.

Následuje text História »

Copyright © 2010-2021 Bioptická laboratoř s.r.o., Cytopathos s.r.o.
Autori: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Michal Michal
Posledná aktualizácia 23. 2. 2014